Паспорт бібліотеки

П А С П О Р Т

бібліотеки Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 59

 

 

Назва навчального закладу ­­­­­­­: Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ сткпенів № 59

Директор закладу (ПІБ) – Береза Олена Миколаївна

Завідувач бібліотеки (ПІБ)­­­­­­­­­­­­­ – Сапоненко Людмила Вікторівна

Дата заснування бібліотеки – 1936 рік.

Адреса: 83007, м. Донецьк. Вул.Океанська, 1

Тел./факс: 342-96-73     e-mail: [email protected] 

 

 

Дата заповнення : 1 вересня 2013р.

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(Станом на 01.09.2013 р.)

Загальна кількість класів  - 11

Загальна кількість педагогічних працівників  - 23

Загальна кількість учнів  - 249

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Рік заснування бібліотеки - 1936

Місце розташування бібліотеки (поверх) - перший

Загальна площа – 96.1 м2

Технічна характеристика приміщень:

Потребує капітального ремонту :   так,     ні

Наявність читального залу: так,  ні        поєднаний з  абонементом (необхідне підкреслити)

кількість посадочних місць ­- 14

Наявність  книгосховища для навчального фонду:  так,  ні,  поєднаний з

абонементом (необхідне підкреслити)

 

Графік роботи бібліотеки- з 8-00 до 16-30

 

 

1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕКИ

 Бібліотечне обладнання (кількість)

Стелажі  - 29

Кафедри видачі - 1

Столи - 7

Книжкові шафи - 2 

Каталожні шафи  - -

Вітрини для виставок - 3

Оргтехніка (кількість) 

Комп'ютерна техніка вип. до 2007 р._- 1             вип. після 2007 р.­­_____0___________

Кількість комп′ютерів, підключених до Інтернет___0_____

Доступ до Інтернет ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___0______________________________________________________

АБІС­ «ІРБІС»_______0________ «MARK SQL»­________0______інша­_____0_____________

 Електронна пошта _________________________________________________________

Принтер ________0______ , сканер ________0______ , телефон ________0_____________

Копіювальна техніка ____________0____________________________________________

Аудіовідеотехніка (програвачі, магнітофони, телевізори, кінокамери тощо)  -0

_________________________________________________________________________

2. ВІДОМОСТІ ПРО ШТАТ БІБЛІОТЕКИ

(Станом на 01.09.2013 р.)

Загальна кількість працівників бібліотеки   ___1___ , з них працюють:

на повну ставку _____1______________________________________________________

на 0,75 ставки ____________________________________________________________

на 0,5 ставки _____________________________________________________________

на 0,25 ставки ____________________________________________________________

за сумісництвом ___________________________________________________________

отримують доплату за виконання бібліотечної роботи ____________________________

в т.ч. за роботу з бібліотечним фондом підручників ______________________________

Освіта бібліотечних працівників

Бібліотечна:      вища ________________ ,   середня спеціальна ___________________

Педагогічна:     вища _________________ ,    середня спеціальна __________________

Повна вища _____________________ ,           повна базова _______________________

Інша (зазначити яка- повна вища, технічна

Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки (рік, форма, місце проходження ) – курси ОІППО, 2013рік. Авторська творча майстерня

Інші форми _______________________________________________________________ 

Стаж роботи бібліотечних працівників _________________________________________

Стаж бібліотечної роботи завідувача бібліотекою – 7.9

Стаж бібліотечної роботи співробітників бібліотеки:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу:

Завідувача бібліотеки- 7.9

Інших співробітників бібліотеки ______________________________________________

 Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки:

За вислугу років, за завідування бібліотекою, за особливі умови праці, за розширення зони обслуговування,  інше _________________________________________________

_________________________________________________________________________

(необхідне підкреслити)

Доплати до посадового окладу співробітників бібліотеки:

За вислугу років, за завідування бібліотекою, за особливі умови праці за розширення зони обслуговування,   інше _________________________________________________

_________________________________________________________________________

(необхідне підкреслити)

 Участь у конкурсах (назва, рік проведення) ____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відомості про відзнаки ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поєднання бібліотечної, педагогічної, гурткової роботи

       уроки ________________________________________________________________

       гуртки _______________________________________________________________

Володіння комп'ютером ___так__________________________________________________

 

 

 

3.    ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

(зазначити рік затвердження)

Положення про бібліотеку - 2013

Правила користування бібліотекою- 2013

Паспорт бібліотеки - 2013

Посадові інструкції - 2013

Планово-звітна документація бібліотеки - 2013

Інше (зазначити) __________________________________________________________

 4. ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ

(зазначити, чи є в наявності)

Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду

(без урахування підручників)                                                                     □ так   □   ні

Книга сумарного обліку підручників                                                                    □ так    □  ні

Книга індивідуального обліку аудіовізуальних документів

та електронних видань                                                                                □ так   □  ні

Книга інвентарного обліку основного бібліотечного

фонду (без урахування підручників)                                                                    □  так    □  ні

Зошит обліку документів тимчасового зберігання                                            □  так    □  ні

Зошит обліку документів, отриманих від користувачів

на заміну загублених                                                                                              □  так    □  ні

Щоденник роботи бібліотеки                                                                               □  так    □   ні

Зошит видачі підручників по класах                                                                   □  так    □   ні

Папка копій рахунків і накладних                                                                        □  так    □   ні

Папка руху фонду                                                                                                  □   так   □   ні

Зошит обліку подарункових видань                                                                     □   так   □   ні

Картки обліку аркушевих видань                                                              □  так    □  ні

Інші облікові форми                                                                                  □  так    □  ні

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотечний фонд (станом на 01.09.2013 р.)

Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (УДК, ББК) __________

  

П о к а з н и к и

Станом на 01.09.2013 р.

назв

примірників

I. Основний бібліотечний фонд  (без урахування підручників)

Не обліковується 

25595

З них за видами: Книги та брошури:

25595

Періодичні видання, усього

 -

201

для вчителів

 

172

для учнів

 

18

для бібліотечних працівників

 

11

Аудіовізуальні документи та електронні видання

 

-

За змістом: Психолого-педагогічні науки

 

254

Суспільно-політичні науки

 

1528

Природничі науки

 

1017

Прикладні науки

 

763

Літературознавство, мовознавство

 

1270

Мистецтво і спорт

 

501

Художня література

 

20164

Бібліотекознавство

 

98

Книгозабезпеченність основного фонду

 

141

II.  Фонд підручників

 

20480

 

 

 

Основні джерела комплектування фонду (кількість примірників)

   ­­­­­органи управління освітою­ :               спонсори_______

місцевий бюджет __________                благодійні акції _____80___

в т.ч. передплачено _________             

державний бюджет  ____510_____

   батьківські кошти ________                 обмінно-резервні фонди ______ 

 Кількість видань основного бібліотечного фонду (без урахування підручників), що надійшли до бібліотеки до 1995 р. ( %) _______________97,4%_________________________

Мовний склад основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)

Українською мовою (%) __29___________________________________________________

Російською мовою (%) __66____________________________________________________

іншими мовами (%) _____5___________________________________________________

 

nbsp;