Про бібліотеку

 

Аналіз роботи бібліотеки за 2012-2013 навчальний рік.

 

     Протягом 2012-2013 навчального року в бібліотеці було проведено ряд заходів , які     виявилися у таких показниках :

  • до бібліотеки записалось – 182 чоловіка, з них 162 учня і 20  працівників школи;

  Книговидача склала 1806 примірників ( в тому числі по початковій школі – 706) , із них:

      - на українській мові – 312

      - на російській мові – 1474

      - на іноземній мові – 20

       Кількість відвідувань – 1639

 За 2012-2013 навчальний рік об’єм бібліотечного  фонду складає – 46075 примірника

       З них:

        - підручники – 20480 примірників

        - художньої літератури – 25595 примірника

            Вивчаючи склад фонду  та аналіз його використання  протягом року , бібліотека отримала  планові поповнення із  державного бюджету  у кількості  510 екз. підручників на суму 9508 грн., за рахунок акції «Подаруй, книгу школі!» - 80 екз. на суму 1055 грн.

     Протягом навчального року була оформлена  підписка на періодичні видання у  кількості – 11 найменувань ( журнали: «Інформаційний збірник», «Колосок», «Безпека життєдіяльності», «Пожежна безпека», «Учитель початкової школи»; газети:«Муници-пальная», «Труд», «Урядовий кур′єр», «Донецкие новости», «Вечерний Донецк», «Жизнь»), на 17 екземплярів  Видавничої групи «Основа» (електронна передплата) .

     Проводилися регулярні рейди-перевірки підручників, з залученням для цього активу бібліотеки та педагогічного колективу школи.

      Кожний читач бібліотеки був попереджений про штрафні санкції у разі зникнення  кожного примірника. Уся заміна зроблена у рамках чинного законодавства.    

 Завдяки допомозі бібліотечного активу був зроблений ремонт книжок у рамках

 роботи «Книжкової лікарні».      

 Адміністрацією школи було забезпечено належний режим фізичного збереження книжкового фонду, було надане приміщення для загального фонду  бібліотеки. Забезпечується систематичність  у розстановці книжкового фонду.

   Згідно з річним планом проведення бібліотечних уроків в усіх класах були проведені бібліотечні уроки, усього-22  заняття.

        На протязі року було проведено 90 масових заходів , із них:

- книжкових виставок - 49,

- оглядів літератури - 3,

- днів інформації –2.

 -  «Тиждень дитячого читання», де  прийняли участь усі учні школи, які мали змогу не тільки дізнатися щось нове про письменників , а взяти участь у круглих столах, літературних вітальнях, годинах,   бесідах, екскурсіях, у підготуванні проектів, у виставці  малюнків до улюбленої книги «Наш вернісаж» , виставці книг , подарованих школі .